Merhabalar; bu makalede biraz Exchange 2010 tarafında ki Powwershell komutlarına değineceğiz. İlk olarak Database tarafında kullanabileceğimiz komutlara değinmek istiyorum. Bu komutlar çoğu zaman işlerimizi kolaylaştırmanın yanında hayat kurtarıcıda olabiliyor.

Şimdi dilerseniz bilinen bir çok komuttan bilinmeyenlere doğru gidelim…

Not : Burda benim senaryo database’im Exchange, siz komutları uygularken ilgili Database ismini değiştirmeyi unutmayınız 🙂

Database Oluşturma
New-MailboxDatabase -Server 'SERVERADI' -Name 'Exchange' -EdbFilePath 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\Exchange\Exchange.edb' -LogFolderPath 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\Mailbox\Exchange'

Database’i Mount Etme
Mount-Database -Identity 'Exchange'

Database’i Dismount Etmek
Dismount-Database -Identity 'Exchange'

Database’i Zorlu Mount Etme (Bazen bu şekilde Mount etme ihtiyacınmız doğabilir)
Get-MailboxDatabase | Mount-Database -Confirm:$false -Force

Database ve Durumları
Get-MailboxDatabase -Status | select Name, server, storagegroup, mounted

Database Silme İşlemi
Remove-MailboxDatabase -Identity "DataBase Adı"

Database Taşıma İşlemi
move-DatabasePath -Identity 'Exchange' -EdbFilePath 'E:\Database\Exchange.edb' -LogFolderPath 'E:\Log'

Database’i Yeniden Adlandırma
Set-MailboxDatabase -Name 'Yeni Ad' -Identity 'Mevcut Ad'

Circular Logging Aktif Etmek
Set-MailboxDatabase -CircularLoggingEnabled $true -Identity 'Exchange'

Database İçin Offline Address Book Belirtme
Set-MailboxDatabase -OfflineAddressBook '\Default Offline Address Book' -Identity 'Exchange'

Bir Kullanıcı Postasını Farklı Bir Database’e Taşıma
New-MoveRequest -Identity "Kullanıcı Postası" -TargetDatabase "Hedef Database"

Ve Bozulmuş Öğleri Tolere Etmek İçin (5 yazılan değeri duruma göre değiştirebilirsiniz)
New-MoveRequest -Identity "Kullanıcı Postası" -TargetDatabase "Hedef Database" -BadItemLimit '5'

Database Üzerindeki Arbitration Mailboxları Görme
Get-Mailbox -Database "Exchange" -arbitration | ft -wrap -auto

Database Üzerindeki Arbitration Mailboxları Taşıma (Bir Database’i silmek istediğinizde hata alıyor ve bu database’de mevcut kullanıcılar var diyorsa bu işlemi yapmanız gerekecektir)
New-MoveRequest -Identity "SystemMailbox{e0dc1c29-89c3-4034-b678-e6c29d823ed9}" -TargetDatabase "Yeni Veritabani"
New-MoveRequest -Identity "SystemMailbox{1f05a927-f80b-4881-aa28-64a5d9a3d090}" -TargetDatabase "Yeni Veritabani"
New-MoveRequest -Identity "FederatedEmail.4c1f4d8b-8179-4148-93bf-00a95fa1e042" -TargetDatabase "Yeni Veritabani"

Databaseler Üzerindeki Taşıma İsteklerini Görüntüleme
Get-MoveRequest -SourceDatabase "Exchange"
Get-MoveRequest -TargetDatabase "Exchange2"

Databaseler Üzerindeki Taşıma İsteklerini Temizleme
Remove-MoveRequest "İlgili Mailbox"

Vakit buldukça yine bu makale altına Mailboxlar ile ilgili Powershell komutlarını ekliyeceğim. Ayrıca sizlerde istek komutlarda bulunabilirsiniz. Diğer komutları ise 2. ve 3. makalelerde değineceğim.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.